Sunday, February 3, 2008

AYAT LIMA

AYAT LIMA
Dari Kitab Majmu` Syarif Kamil

Menurut Syekh Abul `Abbas Ahmad al-Buni, terdapat empat surah berurutan di dalam Al-Qur`an, yang pada tiap surah ada satu ayat yang mempunyai sepuluh huruf Qaf . Sebagian ulama menambahkan satu ayat dari surah ar-Ra`d sehingga menjadi lima ayat. Kelima ayat tersebut adalah :

1. Al-Baqarah : 246
2. Ali Imran : 181
3. An-Nisa : 77
4. Al-Maidah : 27
5. Ar-Ra`d : 16

Ayat lima adalah permohonan hamba untuk mendapatkan Perlindungan Allah SWT dari segala bentuk kejahatan, seperti perampasan, penganiayaan, gangguan binatang buas, dan lain-lain.

No comments:

Post a Comment